22.10.2019.

ЈН ТM116/2019 Јавна набавка мале вредности Сервисирање и одржавање инсталација стабилног система за детекцију гаса
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2019.