25.10.2019.

ЈН K434/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 90-1(Неуромониторинг)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T438/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Breas

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A443/2019 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.11.2019.

ЈН T445/2019 Јавна набавка Пренос болничке архиве, медицинске опреме и инвентара

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.

ЈН K451/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 20.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.11.2019.