25.10.2019.

ЈН K434/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 90-1 (Неуромониторинг)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2019.

ЈН T438/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Breas

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.11.2019.
Измена конкурсне документације - 22.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2019.


ЈН A443/2019 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 2.12.2019.

ЈН T445/2019 Јавна набавка Пренос болничке архиве, медицинске опреме и инвентара

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Одлука о додели уговора - 9.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Миодраг Бркић, предузетник САР МБ ТИМ партија 1 - 12.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Миодраг Бркић, предузетник САР МБ ТИМ партија 4 - 12.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Миодраг Бркић, предузетник САР МБ ТИМ партија 5 - 12.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Миодраг Бркић, предузетник САР МБ ТИМ партија 7 - 12.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Corpore Bonafides d.o.o. партија 2 - 25.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Corpore Bonafides d.o.o. партија 3 - 25.12.2019.


ЈН K451/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 20.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.o.o. - 11.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.o.o. - 11.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.