29.10.2019.

ЈН K408/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 98–4 (Додатна радна станица syngo.via у клијент-сервер архитектури, уз PET/CT скенер Biograph 40 64 True point, Национални ПЕТ центар)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.11.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2019.
Измена конкурсне документације - 7.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 26.11.2019.

ЈН K436/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ARROWPACK" д.o.o. - 24.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору "DND COMMERCE" д.o.o. - 24.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ПТМ" д.o.o. - 27.12.2019.

ЈН K437/2019 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 4.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.11.2019.
Измена конкурсне документације - 4.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 10.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "FIDUCIA 011" д.o.o. - 27.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SEIBL TRADE" д.o.o. - 27.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIP VIRTIKOM" д.o.o. - 27.12.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци „FIDUCIA 011” д.о.о. - 3.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.