30.10.2019.

ЈН A429/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 30.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 14.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 18.11.2019.

ЈН T439/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача "GAMBRO"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T450/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда