31.10.2019.

ЈН TM118/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге физичко хемијског и бактериолошког испитивања воде (хемодијализа, деми постројења)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.12.2019.


ЈН TM119/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања опреме за безбедност и здравље на раду
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2019.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2019.

ЈН TM121/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.11.2019.


ЈН T442/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - пулсни оксиметари, БИС монитори и монитори за ЦСО и апарата за механичку превенцију венског тромба, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.11.2019.
Измена конкурсне документације - 27.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.11.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.12.2019.


ЈН T449/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за терапију кисеоником, аспиратори, трајне и торакалне дренаже, инхалатори, произвођача Dreger
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.11.2019.
Измена конкурсне документације - 28.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019.