1.11.2019.

ЈН T447/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - нутритивне пумпе, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T448/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача CN Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда