5.11.2019.

ЈН TM117/2019 Јавна набавка мале вредности Расклопивa носилa са точковима за санитетска возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A444/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал – мрежице

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН T446/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН T453/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - аутоматски инјектори, произвођача Bayer
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019.

ЈН T454/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - мамограф, произвођача IMS

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019.