5.11.2019.

ЈН TM117/2019 Јавна набавка мале вредности Расклопивa носилa са точковима за санитетска возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 27.11.2019.

ЈН A444/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал – мрежице

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 9.12.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 12.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 12.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 13.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.12.2019.

ЈН T446/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 27.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.11.2019.
Измена конкурсне документације - 27.11.2019.
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.11.2019.
Измена конкурсне документације - 29.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2019.

ЈН T453/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - аутоматски инјектори, произвођача Bayer
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.

ЈН T454/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - мамограф, произвођача IMS

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019.
Одлука о додели уговора - 20.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.