6.11.2019.

ЈН T452/2019 Јавна набавка Услуге одржавања парних стерилизатора, произвођача „МММ“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T455/2019 Јавна набавка Услуге одржавања телефонских централа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A456/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда