6.11.2019.

ЈН T452/2019 Јавна набавка Услуге одржавања парних стерилизатора, произвођача „МММ“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2020.

ЈН T455/2019 Јавна набавка Услуге одржавања телефонских централа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.12.2019.
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 3.01.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 3.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.01.2020.

ЈН A456/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.12.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 23.12.2019.