8.11.2019.

ЈН K406/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 98-3 (Дигитални ангиографски апарат премијум класе)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 19.11.2019.

ЈН T458/2019 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T461/2019 Јавна набавка Грађевински радови на санацији објекта Клинике за инфективне и тропске болести „ Проф. др Коста Тодоровић“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids

ЈН A468/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 6 и 7

ЈН A469/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2019.

ЈН A471/2019 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда