8.11.2019.

ЈН K406/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 98-3 (Дигитални ангиографски апарат премијум класе)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2019.
Измена конкурсне документације - 18.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 19.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 22.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.11.2019.
Измена конкурсне документације - 22.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.11.2019.
Појашњење конкурсне документације - 25.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.11.2019.
Измена конкурсне документације - 25.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.11.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 28.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.11.2019.
Измена конкурсне документације - 28.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 2.12.2019.
Појашњење конкурсне документације - 6.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.12.2019.
Измена конкурсне документације - 6.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.12.2019.
 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 30.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.

ЈН T458/2019 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.12.2019.
Измена конкурсне документације - 5.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.

ЈН T461/2019 Јавна набавка Грађевински радови на санацији објекта Клинике за инфективне и тропске болести „ Проф. др Коста Тодоровић“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Појашњење конкурсне документације - 28.11.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 6.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.12.2019.
Измена конкурсне документације - 6.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2019.

ЈН A468/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 6 и 7
Одлука о додели уговора - 28.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Adoc д.о.о. - 9.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM Co. д.о.о. - 9.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Merck д.о.о - 9.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm д.о.о. - 10.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Unifarm Medicom д.о.о. - 10.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 11.12.2019.


ЈН A469/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2019.

ЈН A471/2019 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 2.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 16.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 16.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 16.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 16.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 17.12.2019.