10.12.2019.

ЈН КM139/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал (кивете) произвођача „HORIBA”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.03.2020.

ЈН КM144/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2020.

ЈН КM147/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 23.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН K499/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "GALEN-FOKUS" д.о.о. - 9.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MS GLOBALMEDIC TRADE" д.о.о. - 9.03.2020.

ЈН A510/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 22.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору Velexfarm д.о.о. - 22.01.2020.


ЈН T513/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенери CXL I One, произвођача Тoshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.01.2020. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 3.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 3.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020.

ЈН A518/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT ALERT 3D

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.01.2020.