13.12.2019.

ЈН КM148/2019 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "KVARK" д.o.o. - 10.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOM" д.o.o. - 16.01.2020.

ЈН T500/2019 Јавна набавка

Одлука о додели уговора - 13.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.


ЈН K508/2019 Јавна набавка Осигурање имовине и лица
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2019.
Измена конкурсне документације - 16.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 16.12.2019.
Измена конкурсне документације 2 - 16.12.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.12.2019.
Измена конкурсне документације - 26.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. - 10.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GENERALI OSIGURANJE SRBIJA а.д.о. - 10.02.2020.

ЈН A514/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 20.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 25.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 25.02.2020.