23.12.2019.

ЈН T519/2019 Јавна набавка Сервисирање возила
Лимарско фарбарски радови и уградња ветробранских стакала - за све врсте возила
Вулканизерски радови са центрирањем и реглажом трапа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2020.

ЈН T528/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - електрокаутери, тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Erbe и Tekno

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.