9.01.2020.

ЈН TM159/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - еталонирање лабораторијске мерне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2020.
Одлука о додели уговора - 27.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.02.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 25.03.2020.

ЈН K540/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2020.
Измена конкурсне документације - 7.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 10.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “BEOCOMPASS“ ДОО - 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “NOVOS” ДОО - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “G-2“ ДОО - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “RTC” ДОО - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “UNI-CHEM“ ДОО - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “PROMEDIA“ ДОО - 21.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “АLFAMED“ ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “ALFA GENETICS“ ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 23.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “ENGEL” ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM“ ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SUPERLAB” ДОО - 23.04.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN“ ДОО - 23.04.2020.

ЈН T542/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних стерилизатора и парних аутоклава, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.01.2020.
Измена конкурсне документације - 13.01.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.03.2020.

ЈН T546/2019 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.