14.01.2020.

ЈН A01/2020 Јавна набавка Медицински гасови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.02.2020 
Обавештење о закљученом уговору "MESSER TEHNOGAS" ad - 10.02.2020.

ЈН A03/2020 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена конкурсне документације - 21.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DIAFIT INTERNATIONAL д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PHOENIX PHARMA д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. - 26.02.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SN MEDIC д.о.о. - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TT MEDIK д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму GOSPER д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAVIEFARM д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NIVA д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору NIVA д.о.о. - 27.02.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ZEM FARM д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору ZEM FARM д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору Beohem – 3 д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору DIAFIT INTERNATIONAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. 2 - 3.03.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума 2 - 17.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. 2 - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SN MEDIC д.о.о. 2 - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. 3 - 5.05.2020.  
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 6.05.2020.

ЈН A05/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2020.

ЈН А06/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 2 
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 3 - 24.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2020.
Измена конкурсне документације - 28.01.2020.
Измена прилога 2 - 28.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 29.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена прилога 2 - 29.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 30.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 3.02.2020.
Одлука о додели уговора - 14.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму APTUS д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ARENA MEDING д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ESENSA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMALOGIST д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMIX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FLORA KOMERC д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму GOSPER д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INEL MEDIK VP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INO-PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INTREX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIAL GROUP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIPRO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму METRECO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEOMEDICA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму OMNI MEDIKAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PROSPERA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TELEMED д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TT MEDIK д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INTREX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIAL GROUP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору METRECO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SUPERLAB д.о.о. - 4.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 4.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 5.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PANONIJA PHARM д.о.о. - 9.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. 2 - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 3 - 19.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 4 - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 2 - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 1.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. 2 - 1.07.2020.