16.01.2020.

ЈН A08/2020 Јавна набавка Затворени системи за узорковање крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена модела уговора - 29.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. - 13.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 13.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 14.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEOMEDICA д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 2 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 2 - 18.06.2020.