20.01.2020.

ЈН T12/2020 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2020.


ЈН T13/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.


ЈН T14/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

ЈН T16/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода, подразвода и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

ЈН T17/2020 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 11.02.2020.
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.04.2020.

ЈН A29/2020 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - стаплери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 2 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 5.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 10.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. - 10.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 10.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 26.02.2020.  
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 26.02.2020. 

Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 3 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 3 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. 2 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 4 - 22.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. 3 - 22.05.2020.