23.01.2020.

ЈН AM09/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за oдређивање калпротектина
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020.


ЈН A27/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси за апарате произвођача Brahms Kryptor
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.03.2020.


ЈН A28/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Horiba за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за хематологију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LABTEH д.o.o. - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2020.