28.01.2020.

ЈН КM15/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге копненог саобраћаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 9.03.2020.

ЈН А32/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ABBOTT за потребе Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН A40/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 6.03.2020.

ЈН А47/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за Clotpro
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.03.2020.

ЈН А48/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат MULTIPLATE
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.03.2020.