29.01.2020.

ЈН TM06/2020 Јавна набавка мале вредности Сервисирање виљушкара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020.

ЈН TM08/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за расхладне системе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2020.

ЈН TM14/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.02.2020.
Измена конкурсне документације - 6.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2020.
Измена конкурсне документације - 7.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2020.

ЈН A35/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 31.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 3.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 3.02.2020.

ЈН T37/2020 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.02.2020.
Измена конкурсне документације - 27.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Горење ГТИ д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MedicoLine d.o.o. - 18.03.2020.

ЈН T45/2020 Јавна набавка Услуге одржавања телефонских централа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 24.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.04.2020.


ЈН T521/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 29.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору Mak Trade Group d.o.o. - 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „Elecom sistem“ d.o.o. - 20.02.2020.