30.01.2020.

ЈН КM11/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 5.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.02.2020.
Измена конкурсне документације - 5.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.02.2020.
Одлука о додели уговора - 24.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2020.

ЈН T36/2020 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е-фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.03.2020.

ЈН A51/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 4.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 6.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 7.02.2020.

ЈН K53/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације 1 - 12.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.02.2020.
Измена конкурсне документације - 12.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2020.
Измена конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.02.2020.
Измена конкурсне документације - 18.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ECOTRADE BG“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „NEOMEDICA“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „STIGA“ д.о.о. - 23.03.2020.