3.02.2020.

ЈН AM12/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 011 MEDICAL GROUP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Superlab д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 2.03.2020.

ЈН K33/2020 Јавна набавка Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по Клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.03.2020.

ЈН T46/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.02.2020.
Измена конкурсне документације - 6.02.2020.
Одлука о додели уговора - 11.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2020.

ЈН A54/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2020.
Измена конкурсне документације - 7.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 10.02.2020.
Појашњење конкурсне документације - 11.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.02.2020.
Измена конкурсне документације - 11.02.2020.
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2020.
Измена конкурсне документације - 20.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.02.2020.
Одлука о додели уговора - 4.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.03.2020.  
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM – 3 д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 11.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору MERCK д.о.о. - 12.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PFIZER д.о.о. - 12.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 12.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 18.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору AURORA 2222 д.о.о. - 18.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. 2 - 18.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. - 19.03.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.o.o. - 24.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. - 24.03.2020.
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о. - 8.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. 2 - 10.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. 3 - 1.06.2020.

ЈН A56/2020 Јавна набавка Сетови за липоферезу методом DALI

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.03.2020.