7.02.2020.

ЈН K43/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 7.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2020.

ЈН T61/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки стерилизатора и пратеће опреме, произвођача"GETINGE"

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.