18.02.2020.

ЈН AM23/2020 Јавна набавка мале вредности Материјал за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазма сепарације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2020.

ЈН A77/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена конкурсне документације - 21.02.2020.
Измена Моделa уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.02.2020.
Измена конкурсне документације - 25.02.2020.
 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 11.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.03.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MARK MEDICAL д.о.о. - 18.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NARCISSUS д.о.о. - 18.03.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.o. - 19.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NARCISSUS д.о.о. - 10.07.2020.

ЈН A82/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 31.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 9.04.2020.