19.02.2020.

ЈН A80/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Китови за израду фибринског лепка
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.

ЈН T86/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦР, камере, филм процесори и РТГ, произвођача Agfa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.04.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.04.2020.

ЈН А88/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2020.
Измена конкурсне документације - 28.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 23.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALEN – FOKUS д.о.о. - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 13.04.2020.