28.02.2020.

ЈН K84/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН K89/2020 Јавна набавка Здравствени обрасци и други штампани материјал, корице историје болести, кесе за рендген филмове, кутије за патохистолошке плочице и калупе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму МЕХАНОГРАФ-ЈУ“ ДОО - 29.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “МЕХАНОПРИНТ“ ДОО - 29.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “КОМАЗЕЦ“ ДОО - 4.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “ВАЉЕВOПРИНТ“ ДОО - 4.05.2020.

ЈН A102/2020 Јавна набавка
Одлука о закључењу оквирног споразума - 28.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 2.03.2020.