4.03.2020.

ЈН TM30/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки парних аутоклава,произвођача "SYSTEC"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.