6.03.2020.

ЈН T66/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему - тонери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.03.2020.
Измена конкурсне документације - 10.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.04.2020.

ЈН K104/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за неуромониторинг

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.

ЈН K120/2020 Јавна набавка Медицинска опрема: 81- 1 (Видео и фибероптички бронхоскоп)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2020.