9.03.2020.

ЈН T116/2020 Јавна набавка Услуге обезбеђења Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2020.
Измена конкурсне документације - 20.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2020.
Измена конкурсне документације - 27.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Драгер техника д.о.о. партија 1 - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Драгер техника д.о.о. партија 2 - 26.05.2020.  

ЈН T118/2020 Јавна набавка Услуге обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2020.


ЈН K119/2020 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 27.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.