11.03.2020.

ЈН TM32/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања система за евиденцију радног времена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.


ЈН A110/2020 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 3.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 16.04.2020.


ЈН T113/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2020.


ЈН T114/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.


ЈН A121/2020 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED д.о.о. - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору DUNAV - PLAST - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 22.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALFA GENETICS д.о.о. - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 23.04.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци VICOR д.о.о. – 18.05.2020.