18.03.2020.

ЈН A129/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена прилога 6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 24.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 27.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 30.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 30.04.2020.


ЈН A138/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.