23.03.2020.

ЈН A132/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 14.05.2020.


ЈН T137/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton, ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, ЕЕГ апарат и ЦТГ апарата произвођача NihonKohden, микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss, перфузионe пумпe, произвођача Codan Argus AG ОП лампе, произвођача Mach, и ОП столови, произвођача Schmitz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2020.


ЈН A151/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ORTHOAID" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "PROSPERA" д.о.о. - 27.04.2020. - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 8.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 2 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору ПРОСПЕРА д.о.о. 3 - 9.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 4 - 19.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 3.12.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 5 - 30.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 6 - 4.01.2021.