27.03.2020.

ЈН T136/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.

ЈН T155/2020 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.04.2020.
Измена конкурсне документације - 9.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.


ЈН T156/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца,  произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 15.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.

ЈН A159/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM -3 д.о.о. - 19.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 19.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 19.05.2020.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MD SOLUTIONS д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 21.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 21.05.2020.

ЈН A160/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 29.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.04.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIMIDA д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PTM д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 18.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 18.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 19.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 19.06.2020.

ЈН A164/2020 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2020.
Измена конкурсне документације - 24.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору Amicus SRB д.о.о. - 23.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KIBID д.о.о - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.o.o. - 28.04.2020.

ЈН A167/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 7.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2020.