30.03.2020.

ЈН AM40/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.04.2020.


ЈН AM42/2020 Јавна набавка мале вредности Китови за детекцију антитела на аквапорин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2020.


ЈН T128/2020 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2020.


ЈН A168/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 13.05.2020.