1.04.2020.

ЈН T145/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања биротехничке опреме - фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2020.


ЈН T146/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.


ЈН T147/2020 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2020.


ЈН T148/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.


ЈН T149/2020 Јавна набавка Услуга текућег одржавања рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2020.
Измена конкурсне документације - 24.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.06.2020.


ЈН T158/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.04.2020.


ЈН A163/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2020.
Измена конкурсне документације - 8.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020.

Измена моделa уговора - 10.04.2020.
Одлука о закључењу оквирног споразума - 27.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 4.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 4.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 8.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 8.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 25.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 3 - 10.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 4 - 18.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР д.о.о. 5 - 29.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG - 9.11.2020.