2.04.2020.

ЈН K125/2020 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.04.2020.
Измена конкурсне документације - 6.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Одлука о додели уговора - 4.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “NOVOS ДОО Београд" - 22.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SUPERLAB ДОО Београд" - 22.06.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору „ALFAMED ДОО Београд“ - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ProMedia ДОО Кикинда" - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM ДОО Београд" - 23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „VICOR ДОО Београд“- 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ALFA GENETICS ДОО Београд“ - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „LABENA ДОО Београд“ - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору „RTC ДОО Београд“ - 24.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ELTA 90 Medical Science ДОО Београд“ - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN ДОО Београд" - 26.06.2020.


ЈН T139/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.04.2020.
Измена конкурсне документације - 23.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.06.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 13.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2020.