3.04.2020.

ЈН TM44/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.04.2020.
Измена конкурсне документације - 14.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.04.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.04.2020.


ЈН T154/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - интрааортне балон пумпе, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2020.


ЈН A170/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2020.
Измена конкурсне документације - 10.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.04.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PROSPERA д.о.о. - 6.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ARENA MEDING д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.о.о. - 14.05.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 14.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 29.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 31.07.2020.