7.04.2020.

ЈН TM41/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2020.
Одлука о додели уговора - 5.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2020.


ЈН T166/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2020.
Измена конкурсне документације - 16.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.04.2020.
Измена конкурсне документације - 24.04.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.

ЈН K169/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Филтери за сепсу

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.


ЈН K171/2020 Јавна набавка Услуга оператера за прикупљање и транспорт цитостатског и хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 21.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.04.2020.
Измена конкурсне документације - 21.04.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 6.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.05.2020. 
Одлука о додели уговора - 1.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору П1 - 12.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору П2 - 12.06.2020.


ЈН T172/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки компресора произвођача "ATLAS COPCO"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2020.