8.04.2020.

ЈН K173/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 15.06.2020.