14.04.2020.

ЈН A175/2020 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020.


ЈН A176/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума – 15.05.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 27.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 27.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 18.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. 2 - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 24.11.2020.


ЈН T178/2020 Јавна набавка Дозиметријска мерења и контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућег зрачења и др.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.04.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.04.2020.
Измена конкурсне документације - 21.04.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Институт за нуклеарне науке „Винча“ 1 - 15.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору Институт за нуклеарне науке „Винча“ 2 - 15.05.2020.