6.05.2020.

ЈН TM39/2020 Јавна набавка мале вредности Матреријал за одржавање телефонских централа, апарата и инсталација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2020.

ЈН T185/2020 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.05.2020.
Измена конкурсне документације - 11.05.2020.
Одлука о додели уговора - 19.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН A186/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 18.05.2020.
Одлука о додели уговора - 18.06.2020. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 30.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору DIJAMED д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 1.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 2.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 2.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 2.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 3.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak OLYMPUS Czech Group s.r.o. - 3.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 9.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. 2 - 16.07.2020. 
Решење о исправци грешке - 31.07.2020.

ЈН A193/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 11.05.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 3.06.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму APTUS д.о.о. - 18.06.2020.