8.05.2020.

ЈН КM21/2020 Јавна набавка мале вредности Хемијска средства за третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.05.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.05.2020.

ЈН A195/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање активног времена коагулације за апарате MEDTRONIC ACT II и ACT PLUS

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2020.