21.05.2020.

ЈН TM48/2020 Јавна набавка мале вредности Здравствени прегледи професионално изложених лица у зони јонизујућег зрачења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.