22.05.2020.

ЈН T200/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за терапију кисеоником, аспиратори, трајне и торакалне дренаже, инхалатори, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.