27.05.2020.

ЈН КM53/2020 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.

ЈН TM50/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2020.