28.05.2020.

ЈН КM47/2020 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2020.
Измена конкурсне документације - 4.06.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.06.2020.


ЈН КM56/2020 Јавна набавка мале вредности Филтери за сукцију-аспирацију за мобилни аспиратор „Victoria“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

ЈН T198/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - медицинска опрема произвођача Olympus
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.06.2020.

ЈН A201/2020 Јавна набавка РАДИОФАРМАК: FDG од 125mCi

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.07.2020.

ЈН A202/2020 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 22.06.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 29.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 30.06.2020.

ЈН K206/2020 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.