29.05.2020.

ЈН TM58/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020.


ЈН K103/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за радиоталасни нож произвођача „ELLMAN“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.