1.06.2020.

ЈН КM52/2020 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2020.
Измена конкурсне документације - 4.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.06.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.06.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "RUDO" а.д. - 6.07.2020.


ЈН T199/2020 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације у гарантном року у Центру за неуроонкологију стереотаксичне неурорадиохирургије Х нож
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2020.

ЈН K203/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.06.2020.