5.06.2020.

ЈН TM57/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.06.2020.

ЈН K212/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Прекривачи за грејање пацијената за апарат Mistral air
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2020.

ЈН K213/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат CardioQ-ODM

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2020.


ЈН K214/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2020.


ЈН A215/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 12.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2020.
Измена конкурсне документације - 12.06.2020.
Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.07.2020.

ЈН K219/2020 Јавна набавка Услуге одржавања Софтвера за здравствени информациони систем Клиничког центра Србије - Софтвер Heliant Health
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2020.
Измена конкурсне документације - 2.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.07.2020.

ЈН K220/2020 Јавна набавка Услуге одржавања пословног информационог система NextBiz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда