9.06.2020.

ЈН TM54/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за столарске радове – Плоче иверице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2020.


ЈН TM55/2020 Јавна набавка мале вредности Молерско фарбарски материјал - Боје и лакови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2020.


ЈН КM61/2020 Јавна набавка мале вредности Репрезентација (безалкохолна пића, шећер, кафа, чајеви и храна)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.06.2020.