16.06.2020.

ЈН TM62/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - инфузионе и перфузионе пумпе, произвођача Medcaptain Medical Technology
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.06.2020.
Измена конкурсне документације - 24.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2020.

ЈН TM63/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге физичко хемијског и бактериолошког испитивања воде (хемодијализа, деми постројења)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.07.2020.

ЈН TM66/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.06.2020.
Измена конкурсне документације - 18.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.06.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.06.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020.
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.

ЈН TM69/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача "GAMBRO"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T207/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

ЈН T209/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2020.

ЈН K223/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе "Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.07.2020.

ЈН T227/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања-плазма стерилизатора произвођача Humanmeditek
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2020.
Измена конкурсне документације - 25.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2020.

ЈН T228/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за стерилизацију, термостатирање, прање, дезинфекцију и паковање, припрему воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда